Gratis patronenHet internet is een onuitputtelijke bron voor o.a. de amateur glazenier.
Vele websites stellen gratis patronen beschikbaar.
Zo ook onderstaande voorbeelden. Het zijn willekeurig gekozen ontwerpen van verschillende (vaak Engelstalige) websites.Tulpen van de website van Spectrum Glass
Het patroon herhaal je dus zo vaak je zelf wilt.-------------------------------------------------------------------------------------
Deze schelp komt van de site van Delphiglass